Proste jest lepsze niż skomplikowane. […] Dyskretne jest lepsze niż zachwycające. Małe jest lepsze niż wielkie. […] Harmonia jest lepsza niż dysonans. […] Oczywiste jest lepsze niż to, czego trzeba szukać. Niewiele elementów jest lepsze niż wiele. System jest lepszy niż jego pojedyncze elementy.

DIETER RAMS